• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!

Ledeninformatie

Alle leden van de EHBO-vereniging Woudenberg zijn verzekerd tegen schade door ongevallen en het aansprakelijkheidsrisico tijdens individuele en in verenigingsverband verleende Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze dekking geldt in geheel Europa.

Gaat u verhuizen? Stuur ook even een berichtje naar het secretariaat van uw vereniging.

Heeft u interesse in een abonnement op ons tijdschrift  “Hulpverleners Magazine” stuurt u dan even een berichtje naar info@ehbowoudenberg.nl

De lessen reanimatie/AED en verbandleer zijn verplicht. Hiervoor wordt t.z.t contact met u opgenomen. U dient per kalenderjaar minimaal 8 lessen te volgen waarvan de les reanimatie/aed gebruik en de les verbandleer verplicht is.

Voor het goed volgen van de lessen is het vereist dat u in het bezit bent van Het EHBO-boek 2e druk. Niet in uw bezit? Informeer bij het bestuur.

De EHBO vereniging wordt steeds vaker gevraagd aanwezig te zijn bij evenementen. Van u wordt verwacht om een of meerdere keren per jaar daarvoor beschikbaar te zijn.

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 45,00. Bij betaling s.v.p. uw naam en betalingskenmerk van de factuur (laten) vermelden.

Betalingen van contributie, donatie e.d. op Rabobank rekening nummer NL43 RABO 0372.4078.89 t.n.v. KNV EHBO Woudenberg

Tijdens lessen is er in de pauze is er 1x koffie of thee in het leslokaal gratis verkrijgbaar.