• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!

Ledeninformatie

Alle leden van de EHBO-vereniging Woudenberg zijn verzekerd tegen schade door ongevallen en het aansprakelijkheidsrisico tijdens individuele en in verenigingsverband verleende Eerste Hulp Bij Ongelukken. Deze dekking geldt in geheel Europa.

Gaat u verhuizen? Stuur ook even een berichtje naar het secretariaat van uw vereniging.

Om uw EHBO diloma geldig te houden moet u jaarlijks competent worden verklaart door de instructuer. Hier voor organiseren wij ruim voldoende herhalingslessen.  De lessen Reanimatie/AED en Stop de Bloeding zijn verplicht. Hiervoor ontvangt u tijdig bericht. 

Voor het goed volgen van de lessen is het vereist dat u in het bezit bent van Het EHBO Leren & Doen of de 28e druk van het Oranje Kruis boekje.  Niet in uw bezit? Informeer bij het bestuur.

De EHBO vereniging wordt steeds vaker gevraagd aanwezig te zijn bij evenementen. Van u wordt verwacht om een of meerdere keren per jaar daarvoor beschikbaar te zijn.

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 45,00. Bij betaling s.v.p. uw naam en betalingskenmerk van de factuur (laten) vermelden.

Betalingen van contributie, donatie e.d. op Rabobank rekening nummer NL43 RABO 0372.4078.89 t.n.v. KNV EHBO Woudenberg

Tijdens lessen is er in de pauze is er 1x koffie of thee in het leslokaal gratis verkrijgbaar.