• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!

Onze vereniging

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Woudenberg stelt zicht ten doel:

1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening.
2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening.
3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening.
4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.
6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven.
7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.