• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!

Geschiedenis

Geschiedenis EHBO vereniging Woudenberg.

Op 10 april 1951 wordt, na vertoning van een promotiefilm door het gemeentebestuur, besloten tot oprichting van de EHBO-vereniging Woudenberg. Na de eerste EHBO les, gegeven op 23 april 1951 in het noodlokaal ten huize van de heer A. Blokhuis aan de Parklaan, worden 49 leden ingeschreven. Al gauw voldoet deze ruimte niet meer en verhuist men naar hotel café  “De Nieuwe Poort”.

Het eerste bestuur bestond uit:

de heer          E. van Voorthuizen; voorzitter
mejuffrouw     H. van Lambalgen; secretaris
de heer          D. van Rouwendaal; penningmeester
mejuffrouw     A.H. te Voortwis; 2e secretaris
mejuffrouw     A. Andeweg; 2e penningmeester
mejuffrouw     C. Wolfswinkel; algemeen adjunct
de heer          W. Achterberg; vice voorzitter

De cursussen worden gegeven door de huisartsen H.G. van den Hoek en P.A.G. Geijskens terwijl de eerste examens worden afgenomen door dokter Van den Hooff uit Amersfoort. De EHBO vereniging Woudenberg sluit zich al snel aan bij de landelijk werkende Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Nadat de statuten en het huishoudelijk reglement op 20 juni 1951 zijn goedgekeurd is de aansluiting bij de landelijke Nederlandse Vereniging EHBO een feit.

Deze landelijke vereniging is verdeeld in districten en vandaar uit weer onderverdeeld in Rayons. Woudenberg wordt ingedeeld in het rayon Amersfoort. Dat de start van deze vereniging zeker niet eenvoudig is getuige de correspondentie in het archief. De eerste jaren moet men een beroep doen op de gemeentekas en het Hoofdbestuur wordt verzocht de jaarlijkse afdracht over het eerste jaar kwijt te schelden. Om de kas, naast een contributie van f 0,75 per lid per jaar, te spekken wordt op 21 november 1953 een klucht opgevoerd en de zaal van hotel café “De Schans”. Na de opening door de voorzitter en een toespraak door de erevoorzitter, toenmalig burgemeester J.A. Hosang, kunnen 7 leden hun acteertalent tonen aan het publiek. De netto opbrengst bedraagt f 73,14. Een collecte, georganiseerd tijdens de Oranjefeesten in augustus 1953, levert de vereniging f 75,20 op.

Op 5 februari 1953 worden in hotel “De Nieuwe Poort” de eerste evacués van de watersnoodramp in Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden verwelkomd. Leden van de EHBO-vereniging Woudenberg verlenen de noodzakelijke hulp bij opvang. Later dat jaar wordt het 60-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken gevierd. Ter gelegenheid hiervan wordt door de Koningin het predicaat “Koninklijk” verleend.

De nu Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken afdeling Woudenberg krijgt in 1954 de beschikking over de hal van het Groene Kruisgebouw voor het geven van haar lessen. Binnen de EHBO wordt, ook al klinkt het misschien wat vreemd, aan wedstrijden gedaan. Een vaak werkelijk gebeurt ongeval wordt door daarvoor opgeleide EHBO-ers (LOTUS) nagespeeld. Teams van EHBO verenigingen bestaande uit 3 leden mogen dan, binnen de gestelde tijd, de ‘slachtoffers’ helpen. Een deskundige jury beoordeelt de prestaties. De EHBO vereniging Woudenberg behaalt op de rayonwedstrijd op 24-02-1956 te Zeist een 1e prijs. In 1957 wordt in Maarn wederom de 1eprijs in de wacht gesleept.

Niet alleen hoogtepunten voor een vereniging in bloei. Het overlijden van de heer H.P. Noordam, instructeur en districtsbestuurslid, op 8 december 1967 schokt niet alleen de EHBO vereniging Woudenberg maar ook de EHBO-verenigingen in de provincie Utrecht.

Terwijl door de inzet van een aantal vrijwilligers de EHBO-vereniging Woudenberg groeit wordt in het dorp op strategische punten een EHBO-post ingericht. Bij garage Honders en de Piramide van Austerlitz wordt een brancard en een verbandkist geplaatst. Een groot aantal leden krijgt een verbandtas ter beschikking.

De grote vliegdemonstratie op de Luchtmachtbasis Soesterberg op 9 juli 1968 vergt de inzet van totaal 15 EHBO-ers van 09.00 uur tot 21.30 uur. Zij hebben de beschikking over drie verbandtassen, meerdere dekens en 2 brancards. De EHBO-ers hoeven gelukkig niet in actie te komen.

Dankzij de inzet van 9 LOTUS-leden en een aantal EHBO-ers wordt de demonstratie op 4 juni 1971 nabij de kantine van de V.V. Woudenberg een succes. Het nagespeelde ongeval betreft een explosie waardoor een paard schrikt en op hol slaat. In zijn vaart verwondt het dier een aantal voorbijgangers. Dit spel komt op een toeschouwer zo realistisch over dat hij er met veel overtuigingskracht van kan worden weerhouden om de politie en ambulancedienst te bellen.

De inzet van leden die zich bijzonder verdienstelijk maken blijft niet onopgemerkt. De heer J.D. Gruteke, een van de oprichters van de EHBO-vereniging Woudenberg en vele jaren deel uitmakend van het bestuur, wordt op 9 april 1976 onderscheiden met de zilveren Dr. C.B. Tilanus Jr draagpenning.

Diezelfde maand viert de EHBO-vereniging Woudenberg haar 25 jarig jubileum. Door de jubileumcommissie wordt een feestweek georganiseerd. Naast voorlichting aan de kinderen op de basisscholen is er voor de jongste kinderen een kleurwedstrijd terwijl de oudere kinderen en opstel over Eerste Hulp Bij Ongelukken mogen schrijven. De demonstratie met medewerking van de ambulancedienst Amersfoort, de vrijwillige Brandweer Woudenberg en een peloton van de Geneeskundige Troepen uit Amersfoort en natuurlijk leden van de EHBO-vereniging Woudenberg mag bijzonder geslaagd worden genoemd. De feestweek wordt afgesloten met een zeer druk bezochte receptie en aansluitend een feestavond voor de leden.

In 1978 moet de EHBO-vereniging haar inmiddels vaste stek tijdelijk verlaten in verband met de renovatie van het Groene Kruisgebouw. Onderkomen wordt gevonden in het Verenigingsgebouw. Om de nieuwe cursus te promoten wordt, geheel in eigen beheer, een huis aan huis brochure gemaakt en verspreid.

Teneinde de herhalingslessen wat gevarieerder te maken wordt in 1980 voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gastdocent uit te nodigen. Inmiddels is dit een gewoonte geworden. Hierbij moet worden gedacht aan voorlichting door de Brandwondenstichting, het Astmafonds, stichting ‘De Tweede Stem’ en andere organisaties die met ziekte en gezondheid te maken hebben.

In 1980 wordt door het Rode Kruis afdeling Woudenberg gestart met de EHBO-Jeugd opleiding voor de hoogste groepen van de basisscholen in Woudenberg. Enkele leden van de EHBO vereniging Woudenberg zorgen voor het praktisch onderricht terwijl de theorie door de eigen leerkracht wordt gegeven. Thans wordt deze opleiding nog steeds verzorgd door een aantal dames binnen de EHBO-vereniging Woudenberg onder auspiciën van het Rode Kruis afdeling Woudenberg.

Op 27 november 1984 vindt er op het terrein van de stichting Valkenheide een grote oefening plaats. Deze oefening wordt georganiseerd door de Regionale Brandweer Utrecht. Medewerking wordt verleend door 14 brandweerkorpsen uit de provincie, de Rode Kruiscolonne van Doorn, Amerongen en Zeist, de LOTUS-kring Utrecht en de EHBO-vereniging Langbroek, Leersum, Maarn/Maarsbergen en Woudenberg. De Rijkspolitie van Doorn, Maarn en de verkeersgroep Zeist maken met de Centraal Post Ambulance vervoer Amersfoort de lijst compleet. Het doel van deze oefening is het testen van de communicatie tussen de diverse disciplines. De EHBO-vereniging Woudenberg levert een 7 tal ‘slachtoffers’ en 10 helpers. Bij deze oefening wordt ons, naast een aantal andere zaken, duidelijk dat de bekende EHBO-armband in het donker niet of nauwelijks zichtbaar is. Het bestuur van de EHBO-vereniging Woudenberg besluit dan ook een beroep te doen op de subsidieregeling van de gemeente Woudenberg om een 15 tal verkeersvesten te kunnen aanschaffen.

Koninginnedag 1986 staat in het teken van de Nederlandse Antillen. De Woudenbergse bevolking wordt gevraagd zich extra in te zetten mede vanwege het “hoge bezoek’ dat Woudenberg krijgt. De EHBO-vereniging geeft graag gehoor aan deze oproep. Het Groene Kruisgebouw wordt voor die gelegenheid ingericht als museum. In de grote zaal worden hulpmiddelen uit vervlogen tijd tentoongesteld. Naast bamboe spalken uit Nederlands Indie en lesmateriaal van begin 1900, oude verbanddozen, -tekeningen en –anatomische platen is de bakfietsbrancard uit 1904 het meest unieke object van de tentoonstelling. Het “hoge bezoek”, bestaande uit minister J. de  Koning en gevolmachtigd minister G.T. Hernandez en hun gevolg, neemt de tijd om in het Groene Kruisgebouw, kijkend naar het tentoongestelde, herinneringen op te halen en ervaringen uit te wisselen.

De dank zij een positieve reactie van de gemeente Woudenberg verkregen verkeersvesten kunnen tijdens de optocht voor Koninginnedag 1986 aan “Woudenberg” worden getoond.

De gemeente Woudenberg heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, de plicht om een gemeentelijk rampenplan op te stellen, te beoefenen en te onderhouden. Voor de medische hulp bij rampen is standaard het Rode Kruis aangewezen. Het Rode Kruis in Woudenberg heeft echter geen colonne. Deze moet, bij rampsituaties, van elders worden opgeroepen. De EHBO-vereniging Woudenberg, zicht bewust van haar verantwoordelijkheid, is hierop aan de slag gegaan en heeft een alarmeringssysteem voor haar leden opgezet. Bij oefeningen is dit systeem getest met een respons van 10 – 15 EHBO-ers binnen 15 minuten paraat. Deze oefeningen zijn op verschillende tijdstippen en dagen gehouden. Het resultaat van deze oefeningen is aan het Gemeentebestuur kenbaar gemaakt.

De EHBO-vereniging Woudenberg krijgt een uitnodiging van de Vrijwillige Brandweer Woudenberg om mee te doen aan een groot oefenalarm op 13 november 1990. Via het eigen alarmeringssysteem zijn er binnen 20 minuten 18 EHBO-ers paraat. Zij worden met een brandweerauto naar de voormalige melkfabriek gebracht. Hier is een straaljager van de Koninklijke Luchtmacht een motor verloren. Dit heeft, naast diverse branden, ook voor enkele aanrijdingen gezorgd. Na de redding door de brandweer kunnen de EHBO-ers de slachtoffers verder helpen en vervoeren naar de zogenaamde verzamelplaats gewonden. Voor verder vervoer zijn ambulances beschikbaar. In de verzamelplaats gewonden worden de slachtoffers door een arts behandeld en eventueel doorgestuurd naar een ziekenhuis voor verdere behandeling.

Voor de viering van het 40-jarig jubileum wordt een commissie geformeerd. Deze commissie gaat voortvarend aan de slag en organiseert voor de laagste groepen van de basisscholen een kleurwedstrijd en voor de hogere groepen een opstelwedstrijd. Ook wordt een jubileumboekje gemaakt. Hierin staan o.a. interviews met verschillende leden van de vereniging. Tijdens de receptie in het Verenigingsgebouw wordt aan 60 kinderen hun prijs uitgereikt. Een grote feestavond voor leden en hun partners besluit dit jubileum.

Binnen het rayon, onderdeel van het district Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, is er de afspraak dat wedstrijden bij toerbeurt worden georganiseerd. In 1993 is Woudenberg aan de beurt. De hal van de Prangelaarschool wordt hiervoor ‘verbouwd’ en de vijf deelnemende verenigingen tonen hun kennis en vaardigheid. Inmiddels is de organisatie van wedstrijden veranderd in een maal per jaar een EHBO-Districtsdag. Hier kunnen de deelnemers hun vaardigheid tonen. De beste ploeg gaat door naar de Landelijke Vaardigheidsproeven.

Wanneer een groep van 14 personen een rondleiding krijgt op het landgoed Geerestein kan dit aanleiding zijn voor een ongeval met meerdere slachtoffers. Zo ook op donderdag 1 april 1993. Tijdens deze rondleiding is personeel bezig met motorkettingzagen omgewaaide bomen op te ruimen. De groep bezoekers wordt te laat opgemerkt als een onervaren medewerker een boom omzaagt. De omgezaagde boom neemt in zijn val een aantal kleinere bomen mee en deze komen op de groep bezoekers terecht. Zes bezoekers raken zwaar gewond terwijl de overige lichte verwondingen oplopen. Binnen 20 minuten zijn de telefonisch gealarmeerde EHBO-ers ter plaatse. Uitgerust met een goed gevulde verbandtas en de nodige kennis van zaken gaan zij op vakkundige wijze te werk. Dit is een van de scenario’s van een van de vele oefeningen die regelmatig worden georganiseerd.

Een tweede voorbeeld is de oefening van 25 maart 1997. Halverwege de Dorpsstraat, op zaterdagmiddag, verliest een automobilist de macht over zijn stuur. Hij rijdt daarbij in op een groepje fietsers en voetgangers. Gevolg: 10 slachtoffers met letsels variërend van een gekneusde enkel tot een schedelbasisfractuur. Ook hier wordt LOTUS ingezet om de letsels zo goed mogelijk uit te beelden. Een groep EHBO-ers, voor deze oefening wel voorbereid, kan de opgedane kennis en vaardigheid in de praktijk brengen. Uiteraard is, naar later bleek niet ten onrechte, de 112 centrale van deze oefening van te voren in kennis gesteld.

Voor dergelijke oefeningen wordt een oefenveronderstelling gemaakt en de letsels nauwkeurig beschreven. Deze letsels en ongevallen moeten gerelateerd zijn aan de werkelijkheid. Meerdere malen heeft de EHBO- vereniging Woudenberg gebruik mogen maken van bedrijfsruimten en recreatieterreinen om haar oefeningen zo realistisch mogelijk te benaderen.

Het 50 jarig jubileum van de EHBO-vereniging Woudenberg wordt gevierd in april 2001. De jaarlijkse EHBO- Districtsdag wordt gehouden in “De Camp”. ’s Morgens de Algemene Districtsjaarvergadering en in de middaguren kunnen de deelnemende ploegen hun EHBO-kennis laten zien. Van de 13 ploegen blijkt de EHBO- vereniging Eemnes de beste. De ploeg van Woudenberg eindigt als 7e. De kinderen van de basisscholen mogen kleurplaten, opstellen en werkstukken maken. Tijdens de receptie in restaurant Schimmel worden de mooiste werkstukken tentoongesteld en de toegezegde prijzen uitgereikt. De festiviteiten worden afgesloten met een feestavond voor de leden.

In 2003 doet de Automatische Externe Defibrillator zijn intrede. De EHBO-vereniging Woudenberg doet een beroep op het coöperatiefonds van Rabobank om een bijdrage voor de aanschaf van een 3  AED-trainers. Samen met de EHBO-verenigingen Maarn/Maarsbergen en Renswoude kunnen deze apparaten worden aangeschaft en de opleidingen worden gestart. De eerste AED-certificaten kunnen op 19 april 2005 worden uitgereikt. Inmiddels is het gebruik van de AED een verplicht lesonderwerp.
Genoemde trainers zijn inmiddels alleen voor EHBO Woudenberg. 
In maart 2014 sloot de gemeente Woudenberg, de EHBO vereniging Woudenberg en de stichting Hartslagnu een overeenkomst voor de opzet van burgerhulpverlening. In Woudenberg zijn anno 2023 20 AED apparaten en meer dan 200 burgerhulpverleners stand by.