• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!
  • test
    Hulpverlening in actie op een evenement

AVG

KNV EHBO afdeling Woudenberg en Privacy
Mei 2018
 
Bij invoering van de nieuwe privecyregels (AVG) laten wij onze leden graag weten hoe wij omgaan met persoonsgegvens.
                 
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Woudenberg verwerkt persoonsgegevens
Bij aanmelding voor een cursus of lidmaatschap vragen wij persoonsgegevens op. Daarmee bedoelen we: naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, geboortedatum en mailadres. Deze gegevens voeren wij in in de landelijke Digitale Ledenadministratie.
Wij hebben dit nodig om de ledenadministratie te bijhouden: het sturen van facturen voor jaarlijkse contributie, inclusief mogelijke
herinneringen. Uiteraard houden we de betalingen bij.
Daarnaast sturen we uitnodigingen aan leden van de vereniging voor lessen en bijeenkomsten die de vereniging organiseert ( bv. Algemene
Ledenvergadering). We zorgen ervoor dat mailadressen van andere leden niet zichtbaar zijn.
Wanneer een EHBO-er/cursist zich aanmeldt geeft hij daarmee toestemming tot het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens voor
bovenstaande doeleinden. Indien een EHBO-er/cursist niet instemt met het verstrekken de hiervoor genoemde persoonsgegevens, kan hij/zij
geen lid worden van de vereniging.
De gegevens worden gebruikt door de ledenadministrateur en de penningmeester. Andere bestuursleden hebben waar nodig toegang tot de
gegevens. Gegevens worden wel per email uitgewisseld. De bestuursleden houden hiertoe hun beveiliging up to date.
Derden ontvangen de persoonsgegevens niet, tenzij na uitdrukkelijke individuele toestemming van de leden.
 
Wissen van gegevens 
Wanneer een EHBO-er/cursist het lidmaatschap opzegt, verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens in principe binnen 2 maanden
nadat het lidmaatschap afloopt uit de actieve bestanden van de vereniging. Deze periode is nodig om a. eventuele achterstallige contributie
te innen. 
  
Informatie, correctie en klachten
Wilt u weten welke persoonsgegevens de vereniging gebruikt? Stuur dan s.v.p. een mail aan info@ehbowoudenberg.nl met dit verzoek.
Kloppen de gegevens niet (meer) dan horen wij dit graag en corrigeren dit. Ook klachten over de verwerking van persoonsgegevens
vernemen we graag via bovenstaand mailadres. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.