• fdgdfg
    Reanimeren kun je leren!

AVG

KNV EHBO afdeling Woudenberg en Privacy
Februari 2019
 
Bij invoering van de nieuwe privecyregels (AVG) laten wij onze leden graag weten hoe wij omgaan met persoonsgegvens.
                 
Van wie verwerkt de KNV EHBO afdeling Woudenberg persoonsgegevens?                                                                                                             
De KNV EHBO afdeling Woudenberg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen
of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Leden van de bij de KNV EHBO afdeling Woudenberg.
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Waarvoor verwerkt de KNV EHBO afdeling Woudenberg persoonsgegevens?                                                                                                        
Als u lid wilt worden of een relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen wij
u op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld zorg dragen voor uw verzekering.
Als u eenmaal lid of relatie bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact          
met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom
contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt de KNV EHBO afdeling Woudenberg ook bijzondere persoonsgegevens?                                                                                                   
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of
gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming
of als u dat ons vraagt. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat wordt ingevuld als wij hulpverlenen op een evenement.
De KNV EHBO afdeling Woudenberg biedt niet de mogelijkheid om gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een           
BSN-nummer, te registreren in de door haar opgezette systemen.

Hoe gaat de KNV EHBO afdeling Woudenberg met mijn persoonsgegevens om?                                                                                                    
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor
zij zijn bewaard.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?                                                                                                                                                                                  
 
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. Door in te loggen in EHBOWoudenberg.nl met een zelf aan te maken account kunt u alle
gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap of relatie terugvinden. Daarnaast kan het bestuur uw gegevens inzien. De KNV EHBO
afdeling Woudenberg is voor de administratie aangesloten op de Digitale Ledenadministratie van de KNV EHBO. Het bestuur van deze
landelijke vereniging alsmede de districtsbestuursleden hebben geen toegang tot deze administratie. 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen de KNV EHBO afdeling Woudenberg                                                                                                    
Er worden binnen de KNV EHBO afdeling Woudenberg geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder toestemming van de betrokkenen. 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?                                                                                                                                                                
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard. Bijvoorbeeld om oud-leden te informeren
over een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?                                                                                                                                                      
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KNV EHBO afdeling Woudenberg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO afdeling Woudenberg van mij verwerkt?                                                                                                            
Door in te loggen in EHBOWoudenberg.nl met uw zelf aangemaakte account kunt u uw gegevens met betrekking tot uw
lidmaatschapsregistratie terugvinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?                                                                                                                                                                                 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de KNV EHBO afdeling Woudenberg kunt u bij ons terecht.

Wijzigingen privacybeleid                                                                                                                                                                                                           
De KNV EHBO afdeling Woudenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.